Meer weten over hoe Facilicom inzet op een ecologisch wagenpark?

Contacteer ons

Facilicom zet stappen naar ecologisch wagenpark

We parkeren NOx in de garagebox

Verbrandingsprocessen op hoge temperatuur en andere chemische processen doen stikstofoxiden (NOx) ontstaan. Deze deeltjes zitten in het fijn stof dat vooral dieselwagens uitstoten. Belangrijk om weten is dat zij zowel schade toebrengen aan ons leefmilieu als aan onszelf, en jammer genoeg lang overleven in onze atmosfeer.

Net daarom heeft Facilicom Group bewust gekozen om NOx als eerste te beperken in haar langetermijnaanpak naar een ecologisch wagenpark. Door te investeren in CNG-wagens in plaats van Dieselwagens zetten we zo een eerste stap in de goede richting. Zo neemt Facilicom het voortouw wat betreft de beperking van stikstofoxiden.

 

“In een samenleving waar de focus vooral ligt op CO2-uitstoot, worden soms andere schadelijke stoffen zoals NOx-deeltjes vergeten. Toch is de uitstoot van deze schadelijke deeltjes niet te verwaarlozen. Voor een wagenpark van het kaliber als het onze, is een ecologische strategie -in welke vorm dan ook- een grote bijdrage aan het milieu en het welzijn van onze samenleving. Dit kadert dan ook volledig in ons duurzaam en circulair gedachtegoed. We parkeren NOx weliswaar figuurlijk in de garagebox.”

David Grammenidis – Fleet Manager Facilicom Group Belgium

Miniatuurvoorbeeld

Waarom de keuze voor CNG wagens?

De keuze om stikstofoxiden te beperken, is echter niet de meest evidente in een dieselland zoals België. Enerzijds is de keuze voor dieselwagens nog steeds fiscaal het meest aantrekkelijk voor een organisatie. Anderzijds is het netwerk van aardgastankstations eerder klein. Bovendien benadelen we onze eigen theorethische CO2-waarden door te kiezen voor CNG-wagens in plaats van dieselwagens.

“Toch kiezen we ervoor om Nederland te volgen in deze strategie. We merken dat België stilletjes aan maar zeker ook bezig is aan een verschuiving naar ecologische wagens en dat de infrastructuur hier ook meer en meer op voorzien is. Facilicom volgt hierin en breidt haar ecologisch wagenpark alleen maar uit in de toekomst. De keuze voor meer elektrische en CNG-wagens is een evidentie.”

David Grammenidis – Fleet Manager Facilicom Group Belgium

Toekomst

We gaan verder ontwikkelen in een ecologische vloot: zo willen we meer en meer elektrische wagens met een betere actieradius gaan inzetten voor personen en lichte vracht. Daarbovenop willen we een infrastructuur garanderen die aangepast is aan het aantal elektrische wagens die we willen gaan inzetten. Het grootste probleem blijft de infrastructuur die ter beschikking wordt gesteld in openbare domeinen, zeker in stedelijke gebieden. De overheid heeft hier ook een grote impact op door snel en efficiënt de juiste middelen beschikbaar te stellen.