Al 50 jaar uw meest betrouwbare facilitaire partner

Dit jaar viert Facilicom haar 50-jarig bestaan. Al een halve eeuw zetten we ons in als betrouwbare facilitaire partner voor onze klanten en medewerkers. De reis begon met een visie op het leveren van facilitaire oplossingen die verder gaan dan de standaard normen. Gedurende vijf decennia is Facilicom gegroeid tot een top 3 facilitaire speler in België. Daarbij verloren we nooit (sociale) duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid uit het oog.

Betrouwbaarheid is een kernwaarde die diep verankerd zit in de cultuur van Facilicom. Maar wat betekent betrouwbaarheid nu juist? Voor ons betekent dit niet alleen het nakomen van beloften en het leveren van hoogwaardige diensten, maar ook het creëren van een gevoel van vertrouwen en zekerheid bij onze klanten, medewerkers en stakeholders. Daarom hechten we veel belang aan topics zoals MVO en veiligheid, duurzame inkoopcode en SLA’s. In deze blog vertellen drie collega’s met een kernpositie wat meer over deze thema’s. 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en veiligheid

Naast de betrokkenheid van de hele organisatie, heeft de preventieadviseur binnen Facilicom een cruciale rol in het streven naar duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

“Het is fijn om deel uit te maken van een organisatie die zo'n sterke focus heeft op duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Binnen Facilicom willen we een positieve impact creëren op het gebied van onze facilitaire dienstverlening, maar ook op het gebied van duurzaamheid en sociaal welzijn. Als preventieadviseur werk ik nauw samen met verschillende afdelingen om ervoor te zorgen dat onze activiteiten voldoen aan de hoogste normen op het gebied van veiligheid, welzijn en milieu. Hieronder valt het behalen en behouden van belangrijke certificaten zoals ISO9001, 14001, VCA**, Ecovadis en het VOKA Duurzaamheidscharter, maar ook het ontwikkelen en implementeren van een beleid en procedures die gedragen worden door de organisatie om risico's te minimaliseren en duurzame praktijken te bevorderen”, aldus Sara. 

veiligheidsmascotte Facilicom

Bovendien staat veiligheid altijd voorop bij Facilicom: een veilige werkomgeving voor alle medewerkers en ervoor zorgen dat veiligheidsnormen en -procedures worden nageleefd in alle activiteiten. 

“Door te investeren in veiligheidstrainingen en -voorzieningen, tonen we ons engagement voor de gezondheid en het welbevinden van onze medewerkers en klanten. Zo delen we bijvoorbeeld geregeld toolboxen i.v.m. veiligheid met onze medewerkers via ons intern communicatiekanaal. We hebben zelfs onze eigen veiligheidsmascotte ‘Gwapoz’: Gevaar Waarschuw Anderen, Preventie Onze Zorg.”

Duurzame inkoopcode

Facilicom zet zich actief in om een positieve impact te creëren, zowel binnen de organisatie als in de samenwerkingen met partners en leveranciers. Het is belangrijk dat alle partijen die betrokken zijn bij onze activiteiten zich inzetten voor duurzaamheid. 

De Duurzame Inkoopcode is een belangrijk instrument dat onze toewijding weerspiegelt aan Corporate Social Responsibility (CSR), die verweven zit in het DNA van Facilicom. Deze code omvat belangrijke gedragsregels en principes die Facilicom naleeft en waarvan wij verlangen en verwachten dat onze partners en leveranciers deze ook respecteren. Ons doel is om samen te werken aan sociale en duurzame initiatieven die bijdragen aan een inclusieve maatschappij en milieu-impact helpen verminderen. Ons CSR-beleid is gebaseerd op drie strategische pijlers die verbonden zijn met de SDG's van de Verenigde Naties. Deze pijlers omvatten: zorgen voor elkaar, werken aan een inclusieve maatschappij en verkleinen van onze impact op het klimaat. Door deze pijlers te integreren in ons beleid en onze activiteiten, willen we ons steentje bijdragen aan de verwezenlijking van de SDG's en bijdragen aan de wereld om ons heen”, vertelt Ellen.

Onze Duurzame Inkoopcode fungeert als een richtlijn voor al onze partners en leveranciers en zorgt ervoor dat we continue kwaliteit waarborgen.

- Ellen Truyen, medewerker inkoop Facilicom

SLA’s (Service Level Agreements)

SLA’s zijn een contractuele overeenkomst en een belofte van betrouwbaarheid en kwaliteit die Facilicom dagelijks nakomt. Ze zijn een leidraad voor een klantgerichte aanpak, maar ook een meetinstrument voor interne processen en prestaties. Ze zorgen ervoor dat we onze operationele efficiëntie evalueren, knelpunten identificeren en verbeteringen doorvoeren om aan onze verplichtingen te voldoen. 

“Bij Facilicom hechten we veel belang aan Service Level Agreements (SLA's). Deze SLA's vormen de ruggengraat van onze betrouwbare dienstverlening. Ze stellen duidelijke verwachtingen vast voor de diensten die we leveren, inclusief prestatieniveaus, reactietijden en probleemoplossende werkwijzes. Om aan de evoluerende behoeften van onze klanten te voldoen, willen we onze SLA’s continu verbeteren. Dit doen we door op overeengekomen tijdstippen onze prestaties te evalueren en na te gaan waar ruimte voor verbetering is. Door te luisteren naar onze klanten en proactief te reageren op hun behoeften, optimaliseren we steeds onze dienstverlening en versterken we onze betrouwbaarheid", zegt An.

Dankzij SLA's stimuleert Facilicom haar interne teams om te gaan voor continue verbetering en operationele excellentie, wat resulteert in langdurige en succesvolle relaties.

Door middel van SLA’s kunnen we transparantie bieden en onze klanten verzekeren dat ze kunnen rekenen op een consistente en optimale service.

- An Snelders, Customer Succes Manager Facilicom

Een betrouwbaar Facilicom

Voor Facilicom is betrouwbaarheid essentieel voor het opbouwen van langdurige relaties en het behouden van een positieve reputatie in de markt. Daarom blijven we ons inzetten om betrouwbaarheid te waarborgen in al onze activiteiten en initiatieven.

De 50-jarige reis van Facilicom is er een van voortdurende evolutie en groei, gedreven door toewijding aan betrouwbaarheid, duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. We kijken uit naar de komende 50 jaar waarin we blijven bouwen aan een duurzamere en inclusievere toekomst, samen met al onze partners en stakeholders.

Facilicom, uw meest betrouwbare facilitaire partner die met u samenwerkt en de juiste toegepaste inspiratie brengt.