Algemene Voorwaarden

Hieronder treft u de algemene voorwaarden en inkoopvoorwaarden aan van Facilicom Group België, GOM, Trigion, Prorest, Facilicom Solutions en andere verbonden werkmaatschappijen.

VGKM (Veiligheid, Gezondheid, Kwaliteit en Milieu)

Voor alle leveranciers en onderaannemers van Facilicom en haar werkmaatschappijen gelden de volgend eisen: “Leveranciers verbinden zich ertoe uitsluitend materialen, goederen en diensten te leveren die volledig conform zijn aan alle wettelijke verplichtingen ter zake (de Codex, de CE-richtlijnen, enz.), voorzien zijn van de nodige handleidingen of instructies in onze voertaal, en vergezeld met de in de bestelbon opgegeven of door de Wet voorziene certificaten, attesten, indienststelling- of keuringsverslagen.” Indien dit niet het geval is, moet het formulier met de VGKM-eisen ingevuld, ondertekend en opgestuurd worden. Dat formulier treft u hieronder aan.