Meer weten over de ontwikkelingen rond het Coronavirus?

Kijk hier

Corona: Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen. Deze zullen we regelmatig updaten. Staat uw vraag er niet bij neem dan contact op met uw contactpersoon van Facilicom of via infopuntcorona@facilicom.be.

Word ik als klant geïnformeerd?Ja, alle klanten krijgen een mail vanuit Facilicom over de huidige stand van zaken en de maatregelen die Facilicom treft. Als de situatie verandert zal opnieuw een mail worden gestuurd. Het laatste nieuws zal ook staan op https://www.facilicom.be/nl/coronavirus

1. Bescherming en besmetting

Hoe beschermen jullie je eigen medewerkers tegen het coronavirus?

We hebben voor onze medewerkers een webpagina geopend waar alle informatiedocumenten en protocollen op staan. Ook blijven we onze medewerkers informeren over de symptomen, wijzen op hygiënevoorschriften en zorgdragen voor een veilige en gezonde werkplek. We volgen in deze situatie de actuele werkgeversmaatregelen vanuit de Belgische Overheid, met de voorgeschreven beschermingsmiddelen.

Hebben jullie een protocol klaarstaan voor als een van jullie medewerkers ziek wordt?

Uiteraard. Onder alle leidinggevenden hebben we het protocol ‘Ziektemelding i.v.m. coronavirus’ verspreidt. Zij zullen dit protocol naleven als een Facilicom medewerker zich meldt met klachten gerelateerd aan corona. De bedrijfsarts beoordeelt op basis van de ‘Risk Assessment and Public Health Management Decision Making’ flow van CDC, in hoeverre de patiënt in kwestie een risicogeval is en neemt op basis daarvan de desbetreffende maatregelen.

Dragen jullie schoonmaakmedewerkers beschermende kleding om werkzaamheden in besmet gebied uit te kunnen voeren?

We volgen de richtlijnen vanuit de Belgische Overheid betreffende de maatregelen. Vooralsnog dragen de Facilicom medewerkers géén extra persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, tenzij er op locatie of door de Belgische Overheid anders wordt voorgeschreven.

Hebben jullie een team klaarstaan die binnen 24 uur een hele locatie kunnen ontsmetten als het coronavirus vastgesteld wordt bij een medewerker?

Mocht er bij u op locatie een besmetting zijn vastgesteld, dan gebruiken we de eerste 24 uur ter voorbereiding op het grondig reinigen en desinfecteren van contactoppervlakten in het pand. Tevens nemen we deze periode in acht ter bescherming van onze medewerkers. Uw contactpersoon stemt met u af welke acties we gaan uitvoeren. Afhankelijk van de afspraken en de locatie gaan we over tot het reinigen en/of desinfecteren van contactoppervlakten op de besmette locatie.

Kan Facilicom de garantie geven dat schoonmaakdienstverlening wordt voortgezet?

Onder de huidige maatregelen kunnen we de dienstverleningen waarborgen, extra maatregelen kunnen in overleg ingevoerd worden. Indien de Belgische Overheid naar een volgende fase gaat, zullen wij onze procedures aanpassen.

2. Reguliere schoonmaak

Wat is het verschil tussen (grondig) reinigen en desinfecteren?

Reinigen is het verwijderen van zichtbaar vuil en onzichtbaar organisch materiaal om te voorkomen dat micro-organismen zich kunnen handhaven, vermeerderen en verspreiden. We hebben het onder andere over stof afnemen, stofzuigen en nat reinigen. Desinfecteren is het thermisch of chemisch doden van micro-organismen.

Hoe lang duurt een desinfectie en hoe lang duurt een grondige reiniging?

Ook dit is maatwerk, omdat dit o.a. afhankelijk is van de oppervlakte van het pand, u kunt dit het beste bespreken met uw contactpersoon.

Kunnen jullie desinfectiemiddelen en extra sanitaire supplies leveren?

Ja, maar omdat er wereldwijd extra vraag naar is, kunnen we levering niet garanderen. Bestellingen kunt u plaatsen via uw contactpersoon van Facilicom.

Wat wordt er wel en niet gereinigd?

We reinigen alles wat er bij u in het reguliere werkprogramma is opgenomen. Wilt u een uitbreiding van uw huidige werkprogramma? Bespreek met dit dan met uw contactpersoon van Facilicom.

3. Uitleg coronavirus

Wat zijn coronavirussen?

Coronavirussen (CoV) vormen een grote familie van virussen die infecties veroorzaken gaande van een gewone verkoudheid tot ernstige aandoeningen, zoals het Middle East Respiratory (MERS-CoV) en het Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV).

Sommige coronavirussen zijn zoölogisch, wat betekent dat ze kunnen worden overgedragen tussen dieren en mensen. Tot nu toe is aangetoond dat zeven coronavirussen ook bij mensen een infectie kunnen veroorzaken.

Wat is het nieuwe coronavirus (COVID-19)?

Eind december 2019 hebben de Chinese gezondheidsautoriteiten een epidemie met een nieuw type coronavirus geïdentificeerd, namelijk COVID-19.

De uitbraak is begonnen in de Chinese stad Wuhan en ondertussen zijn ook in andere gebieden van China en de rest van de wereld patiënten opgedoken.

Voor een actueel overzicht van de verspreiding van COVID-19 kunt u terecht op de website van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Hoe verspreidt COVID-19 zich?

Een significant deel van de eerste besmette patiënten had een grote voedselmarkt in Wuhan bezocht (Wuhan South China Seafood City market). Dat wijst erop dat het virus van een dierlijke bron afkomstig is die daar verkocht werd. Het virus is ook van mens-op-mens overdraagbaar en heeft zich ondertussen ook verspreid in andere landen.

Via druppeltjes

Het coronavirus verspreidt zich van mens op mens via kleine druppeltjes die bij hoesten en niezen vrijkomen. Via die druppeltjes komt het virus terecht in de lucht, op voorwerpen en oppervlakken. Wie die druppeltjes inademt of via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Er is geen bewijs dat de besmetting verkleint door meer dan een meter afstand te houden van zieke personen, het gezicht zo weinig mogelijk aan te raken en aandacht te hebben voor een goede handhygiëne.

Incubatietijd

Tot nu toe bleek de tijd tussen de besmetting en de eerste symptomen (incubatietijd) 2 tot 14 dagen. Nieuwe data wijzen echter op een kortere gemiddelde incubatietijd van 5-7 dagen. Tijdens deze incubatietijd is het virus vermoedelijk al overdraagbaar.

Meer onderzoek is nodig en momenteel lopende om goed te begrijpen hoe en wanneer de belangrijkste overdracht van het virus gebeurt.

Wat zijn de symptomen?

De voornaamste symptomen zijn moeilijk te onderscheiden van griep en andere luchtweginfecties:

  • Koorts
  • Hoest
  • Spierpijn (myalgie)
  • Keelpijn
  • Hoofdpijn
  • Soms diarree

De röntgenfoto's van de longen vertonen bij veel besmette patiënten ook tekenen van een longontsteking. Klachten zoals niezen en/of keelpijn komen minder voor.

Ouderen en mensen met bestaande chronische aandoeningen lijken kwetsbaarder voor ernstige symptomen

4. Extra schoonmaak

Is het mogelijk extra schoonmaak uit te voeren?

Ja, met name contactpunten (deurklinken, liften, toetsenborden enz) en drukbezochte ruimten als bedrijfsrestaurants. Meer informatie kan u hier lezen.

WENST U EEN UITBREIDING OP HET BESTAANDE SCHOONMAAKPRGRAMMA?