Meer weten over de ontwikkelingen rond het Coronavirus?

Kijk hier

Corona: Hoe houden wij onze medewerkers op de hoogte?

Onze medewerkers spelen een belangrijke en cruciale rol in de strijd tegen het coronavirus. Goede communicatie is daarom van groot belang. 

We hebben daarom een webpagina en intranet gelanceerd met alle benodigde documenten en protocollen, waaronder een toolbox die vanuit de preventieafdeling is opgemaakt. Deze toolbox werd samengesteld op basis van informatie van het ECDC (European Center for Disease Control), WHO (World Health Organisation), de FOD Volksgezondheid en onze bedrijfsarts.

Vragen stellen

Hebben medewerkers aanvullende vragen, dan kunnen ook zij natuurlijk terecht bij hun leidinggevende. En ze kunnen ook altijd vragen mailen naar onze interne COVID-19 specialisten.

Binnenlandse Zaken

Bericht van de Eerste Minister, Sophie Wilmès

Coronavirus: Versterkte maatregelen

Video met hygiënetips

Hoe handen correct wassen met water en zeep

WENST U EEN UITBREIDING OP HET BESTAANDE SCHOONMAAKPRGRAMMA?