Vragen omtrent technisch onderhoud?

Facilicom Hard Service

Onderhoud: van preventief naar proactief

In een eerdere blogpost gaven we al aan dat goed onderhoud van technische installaties pannes kan vermijden. Vandaag kijken we naar de verschillende types onderhoud.

Reactief onderhoud:

Op dit moment heeft de installatie het al laten afweten. Het onderhoud wordt uitgevoerd omdat de installatie niet functioneert. 

Preventief onderhoud, tijdsgebaseerd:

Het onderhoud wordt uitgevoerd op vooraf bepaalde tijdsintervallen. Een voorbeeld van tijdsgebaseerd onderhoud, is het onderhoud van luchtfilters: om de zes maanden wordt een inspectie uitgevoerd, om het jaar worden de filters vervangen. Tijdgebaseerd onderhoud vindt nooit op exact het goede moment plaats: het is altijd te vroeg of te laat. Te vroeg: de filter is op het moment van onderhoud nog niet volledig vol en zou nog enkele weken kunnen meegaan. Vanuit kostenoogpunt is dit niet optimaal. Te laat: de filter geraakt vol waardoor de installatie niet meer functioneert en reactief onderhoud alsnog nodig is. 

Preventief onderhoud, gebruiksafhankelijk:

Het onderhoud wordt uitgevoerd aan de hand van de telling van het gebruik. We hernemen het voorbeeld van de luchtgroep. Het onderhoud wordt ingepland na een bepaald aantal draaiuren. Deze methode is al veel nauwkeuriger dan het tijdsgebaseerd onderhoud. Als de luchtgroep minder draaiuren heeft, zal de filter ook minder vol zijn. Helemaal nauwkeurig is dat nog niet: het tellen van het aantal draaiuren houdt geen rekening met de specifieke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een omgeving met veel stof. Gebruiksafhankelijk onderhoud vergt een ‘slimme installatie’ die telt hoeveel uren ze draait.

Proactief onderhoud, conditie afhankelijk:

Het onderhoud wordt uitgevoerd aan de hand van metingen door sensoren. De installatie voorspelt in real time, aan de hand van sensoren, wanneer onderhoud nodig is. In het voorbeeld van de luchtfilter: sensoren meten het debiet dat door de luchtgroep gaat. Als het debiet onder een bepaalde drempelwaarde zakt, geeft het systeem een alarm dat onderhoud nodig is. Door continue monitoring wordt het onderhoud op het juiste moment uitgevoerd, wat kostoptimaal is. Proactief onderhoud vraagt een netwerk van sensoren en software om de data van de sensoren te analyseren.

Bespaar kosten en laat je technische installatie proactief onderhouden door Facilicom Hard Services

Facilicom Hard Services maakt deel uit van de Facilicom Group Belgium en staat u graag bij met alle vragen omtrent technisch onderhoud. Rechtstreeks contact opnemen kan met Wouter Ommeslag.