Meer weten over

ATP-metingen?

Neem contact met ons op voor een demonstratie.

Contacteer ons

Gom maakt (on)zichtbaar schoon met ATP-metingen

Sinds kort beschikt elke supervisor bij Gom Food over een ATP-meettoestel om z’n controles bij de klant uit te voeren. Dit staat volledig in het teken van het programma ‘Klantgerichtheid’ binnen Facilicom. Met deze meettoestellen verzekeren we immers een betere kwaliteit van de schoonmaak en een strengere controle voor de schoonmakers zelf. Zo verzekeren we de voedselhygiëne bij hun klanten.

 

ATP vs Rodacs controle

ATP (of Adenosinetrifosfaat) komt voor in organische vervuiling en micro-organismen. Het is de energiedrager in alle plantaardige, dierlijke en microbiologische cellen. Bij het activeren van de test –doordrukken- komt het monster in contact met een stof die reageert met het aanwezige ATP. Bij deze reactie ontstaat licht. Dit lichtsignaal wordt gemeten in de donkere kamer van de luminometer. Hoe meer licht, des te meer vervuiling.

In tegenstelling tot een Rodacs (microbiologische) controle, heb je met een ATP-meting meteen een accuraat resultaat. Na het inbrengen van het monster in het meettoestel, heb je binnen de tien seconden een analyse. 

Dieter Venneman

“Tien seconden in plaats van 24 uur wachten -zoals bij een Rodacs controle-, maakt dat we voor de ATP-metingen hebben geopteerd. Zo kunnen we snel optreden om het geïnfecteerde oppervlak grondiger te reinigen. Met direct resultaat als gevolg.“

Dieter Venneman, Sales Manager Gom Food & Industry

Gom Food industriële schoonmaak

Voordelen van een ATP-meting

Voordien stond de supervisor -eerste contactpersoon voor de klant- in voor periodieke controles op de reinigingswerken, met behulp van visuele checklists. Op een maandelijkse afspraak met de klant werden dan de resultaten en mogelijkse opmerkingen besproken, om nadien verbeterpunten te implementeren. Met de ATP-metingen wordt er veel korter op de bal gespeeld.

Enerzijds kan men nauwkeuriger en gerichter poetsen, én hangt men niet af van de louter visuele controles. Anderzijds maakt men het proces en resultaat transparant voor de klant, die periodiek rapporten ontvangt van de meting.

Bovendien wordt op voorhand de volledige site en omgeving van de klant via het digitale platform ingevoerd. Hierbij worden dan bepaalde aandachtspunten of cruciale oppervlakken benoemd om te controleren. De moduleerbaarheid van dit platform maakt dat de klant zelf speerpunten kan kiezen. Met een alsmaar strengerwordende regelgeving en veeleisende consumenten, is dit mooi meegenomen.

“We merken ook dat de consumenten vandaag de dag strengere eisen stellen aan de voedselindustrie en dat bepaalde alergenen meer en meer naar de oppervlakte rijzen. Net om tegemoet te komen aan deze behoeften, willen wij nog nauwkeuriger poetsen bij onze klanten. Stel je maar eens voor dat je een lactosevrije koekje eet waar resten inzitten van de vorige productiebatch melkkoekjes. Zo’n scenario is met deze extra ATP-controle zo goed als uit den boze.” 

Dieter Venneman, Sales Manager Gom Food & Industry

Interesse in onze aanpak? Neem contact met ons op voor meer informatie en een demonstratie.