Klaar voor een nieuwe start op kantoor?

Vraag hier je offerte

Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk 2022

De Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk wordt gevierd op 28 april 2022 met als thema: Bouwen aan een positieve veiligheids- en gezondheidscultuur door participatie en sociale dialoog.

Tijdens de COVID-19-pandemie hebben we gemerkt dat een sterk systeem voor veiligheid en gezondheid op het werk van cruciaal belang is om de werkplek te beschermen en de werknemers veilig en gezond te houden. Hieraan moet worden deelgenomen door bedrijven, werkgevers, werknemers, actoren op het gebied van de volksgezondheid, regeringen en alle andere belanghebbenden.

Een sterke cultuur van veiligheid en gezondheid op de werkplek is een cultuur waarin het recht op een veilige en gezonde werkplek wordt gewaardeerd en bevorderd door management en werknemers.

Een positieve veiligheids- en gezondheidscultuur

is gebaseerd op inclusie,

met deelname van alle partijen.

Op een werkplek met een sterke OHS-cultuur voelen werknemers zich op hun gemak als ze openlijk hun bezorgdheid uiten over potentiële OHS-risico's of gevaren, en werkt het management proactief met hen samen om passende, effectieve en duurzame oplossingen te vinden. Dit vereist open communicatie en dialoog op basis van vertrouwen en wederzijds respect.

Wij moeten onze inspanningen voortzetten om op alle niveaus een sterke veiligheids- en gezondheidscultuur tot stand te brengen. Want we worden nog steeds geconfronteerd met een wereldwijde gezondheidscrisis en aanhoudende veiligheids- en gezondheidsrisico's op het werk.