Schoonmaakrobots. De toekomst?

Robotisering is al enkele jaren een trend, ook in de schoonmaakwereld. En zoals dat vaak bij trends gaat, lopen de meningen erover uiteen. Zijn robots een bedreiging of juist een kans? Wat kunnen we ervan verwachten? Hebben robots toegevoegde waarde? En zijn de huidige robots al volwassen of nog volop in ontwikkeling? 

Robots hebben in de toekomst een meer prominente rol binnen de facilitaire dienstverlening. Er gebeurt heel veel en de ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Juist vanwege die snelheid is het belangrijk om naast het huidige potentieel ook vooruit te blijven kijken en onze organisatie hierop voor te bereiden.  We zijn ervan overtuigd dat robots in de toekomst nog meer een goede hulp zijn voor onze klanten en onze medewerkers. We nemen robotisering dus serieus, halen de behoefte op binnen onze operatie en challengen de markt. We werken op diverse locaties al met robots en gebruiken die ervaringen om ook richting de toekomst de beste aansluiting te kunnen maken voor klanten én medewerkers. 

Meer weten over onze robots?

Is er meerwaarde voor schoonmaakrobots?

Absoluut. Binnen de gehele keten van facilitaire diensten zien we een beweging waarin technologische innovatie ons in staat stelt nog slimmer en gerichter te werken. Dit heeft effect op werkgeluk, klantbeleving, bredere inzetbaarheid van onze schoonmaakcollega’s, kwaliteitsverhoging en kostenbesparing.

Het profijt dat een schoonmaakrobot kan bieden vraagt wel om gedegen ondersteuning om tot uiting te kunnen komen; zowel gedurende de opstartfase alsook in de beheersfase. Denk bijvoorbeeld aan het geven van instructies aan de medewerkers, het blijven afstemmen van de werkzaamheden van de robot op behoefte en prestatie en het meetbaar maken van het effect. Binnen Gom voorzien wij hierin waarbij een goede samenwerking met het operationele team, de klant en de leverancier essentieel is. 

Hoe staan medewerkers tegenover robots?

Robots kunnen een deel van het zware of eentonige schoonmaakwerk uit handen nemen. Denk aan het schrobben van grote vloeroppervlakten. Voor onze medewerkers wel zo prettig en het stelt hen in staat om zich te richten op andere werkzaamheden. Dat zorgt niet alleen voor efficiency maar werkt ook mee aan taakdifferentie en het leveren van extra toegevoegde waarde.

De robot wordt onderdeel van het operationele team en zorgt voor verlichting van de werkdruk; zeker in tijde van arbeidsmarktkrapte is de robot een welkom teamlid. Robotisering draagt daarmee bij aan een duurzame inzet, zingeving en daarmee werkgeluk van onze medewerkers. Zeker als onze collega ook de rol van operator krijgt en daarmee de verantwoordelijkheid over ‘zijn’ co-bot.