Evolutie van de werkplek biedt opportuniteiten

Als directie moet je je medewerkers nu continu verleiden om naar de werkvloer te komen.

 

Als toonaangevend facilitair familiebedrijf dat al vijftig jaar actief is in België, engageert Facilicom zich om de meest betrouwbare partner te zijn voor haar klanten en samen met hen te werken aan een betere leef- en werkomgeving voor iedereen. Dat betekent ook inspelen op de actuele trends en uitdagingen van C-level en facility managers, door hen als partner de juiste toegepaste inspiratie te bezorgen.

“Facilicom Belgium is één van de grootste facilitaire dienstverleners in België”, vertelt algemeen directeur Kris Van Strydonck. “Dankzij ons brede scala aan diensten (schoonmaak, catering, onthaal en facility management) zijn we in staat om een integrale service te leveren. Dit jaar vieren we onze vijftigste verjaardag in België, wat aantoont hoe sterk we lokaal verankerd zijn. We stellen hier ook meer dan drieduizend medewerkers tewerk”, klinkt het trots. “We slagen er dankzij onze specialisatie en grootte in om klanten volledig te ontzorgen en een continue kwaliteit te leveren. Zo kunnen zij zich focussen op hun eigen kernactiviteiten. Daarnaast rekenen bedrijven op ons om proactief trends te volgen om facilitaire processen te verbeteren op vlak van kwaliteit, kostenefficiëntie en beleving.” 

Belangrijke partner voor C-level

Kris Van Strydonck zit in bedrijfsrestaurant Food&i

“Een grote uitdaging op C-level zijn de verwachtingen die de vier werkende generaties tegelijk op de werkvloer hebben op het vlak van flexibiliteit en services”, vervolgt Van Strydonck. “Als directie moet je je medewerkers nu continu verleiden om naar de werkvloer te komen. Ik denk bijvoorbeeld aan bijna 24/7 gepersonaliseerde catering. Zo dien je als directie na te denken over hoe de fysieke of digitale werkomgeving kan bijdragen aan de verbondenheid van je medewerkers met je bedrijf. Met andere woorden: hoe kan je als bedrijf een positieve impact hebben op de wellbeing van je medewerkers? Daarnaast is de vraag hoe je vier generaties via bepaalde voorzieningen, technologieën en ruimtes goed kan laten samenwerken en met elkaar kan laten communiceren. Werkgevers die hier goed mee omgaan, hebben een enorme troef in handen om binnen de uitdagende arbeidsmarkt talent aan te trekken en te behouden.” 

 

Je dient als directie na te denken over hoe de fysieke of digitale werkomgeving kan bijdragen aan de verbondenheid van je medewerkers met je bedrijf.

 

Duurzaamheid wordt cruciaal 

“Topmanagers dienen ook na te denken hoe ze alle vereisten en evoluties rond duurzame bedrijfsvoering (energie, mobiliteit, rapporteringen,…) in evenwicht kunnen brengen met de financiële kostenbeheersing. Belangrijk om daarbij te beseffen, is dat duurzaamheid haast een noodzaak is geworden om te kunnen blijven meespelen. Het is vandaag een ‘licence to operate’. Als facilitaire speler is het daarom van belang om in te zetten op relevante certificeringen en projecten. Wij zijn immers verantwoordelijk voor veel zaken die kunnen bijdragen aan de duurzame bedrijfsvoering van onze klanten”, aldus Van Strydonck. 

Evolutie naar strategische positie 

“Een uitdaging voor facility managers is dan weer dat hun scope en verantwoordelijkheid steeds breder wordt. Daarnaast is het hun taak om de juiste inzichten te geven aan de directie, zodat zij de beste beslissingen kunnen nemen. De facility manager moet daarom kunnen evolueren van een tactische, uitvoerende en operationele rol naar een meer strategisch sturende rol op lange termijn. Om hier snel in te kunnen schakelen, zijn kennis en kunde essentieel”, benadrukt Van Strydonck. “Gelukkig krijgen facility managers vandaag toegang tot enorm veel data, wat een opportuniteit is als ze die gegevens kunnen omzetten in de juiste predictieve inzichten. Op basis daarvan kan de directie dan de juiste beslissingen nemen om het bedrijf te verbeteren. Hier sluipt echter ook een uitdaging: ze riskeren door de bomen het bos niet meer te zien. Facility managers moeten kunnen omgaan met de alsmaar strengere regelgevingen. Ze dienen hierdoor van diverse domeinen een diepgaande kennis te hebben, waardoor het moeilijker wordt om beslissingen te nemen. Een facility manager kan nu eenmaal niet alles weten. Gelukkig kunnen ze hiervoor een beroep doen op specialisten, maar dan dienen ze wel nog steeds het grotere geheel te blijven zien.”
 

De facility manager moet evolueren van een tactische, uitvoerende en operationele rol naar een meer strategisch sturende rol op lange termijn.

Integrale en datagedreven aanpak 

“Facilicom kan niet enkel die rol als gespecialiseerde partner opnemen, dankzij onze brede scope aan diensten kunnen we dat ook op een integrale manier doen”, aldus Van Strydonck. “We kunnen meer dan 80% van de diensten met eigen medewerkers uitvoeren en zo heel wat waardevolle data met elkaar linken, wat ons toelaat om een maximale synergie te bekomen. Zo weten we bijvoorbeeld via onze onthaaldienst en ons reserveringssysteem voor werkplekken hoeveel bezoekers en medewerkers verwacht worden op een bepaalde dag. Die data kunnen we dan doorgeven aan onze cateringmedewerkers, zodat zij weten hoeveel en welke maaltijden ze moeten voorzien. Omdat wij als integraal facilitair beheerder over enorm veel data beschikken die we kunnen connecteren, zien we een enorm potentieel in artificiële intelligentie. Door samen met onze klanten de juiste data op de juiste manier te ontsluiten, kunnen enorme winsten worden geboekt.” 

Proclamatie Buitengewoon

Actieve sociaal maatschappelijke rol 

“Sociale verantwoordelijkheid zit in het DNA van Facilicom. Als facilitaire speler vinden we dat we hier absoluut onze rol in moeten opnemen. Dat sociaal engagement begint overigens bij de eigenaars van het familiebedrijf. Zij hebben in Nederland een stichting opgezet en zelfs een zorgbedrijf opgericht. In België hebben we ook projecten lopen, zoals ‘Buitengewoon’, waarin we samen met VDAB anderstalige nieuwkomers de kans geven om een doorgedreven opleiding te volgen op basis waarvan we hen kunnen begeleiden naar een vaste werkplek. Bovendien werken we met meer dan honderd verschillende nationaliteiten die we een basisopleiding aanbieden om zo een duurzame werkgelegenheid te kunnen garanderen”, aldus Van Strydonck. 

Bezoekers en medewerkers verwachten op kantoor een uitzonderlijke ervaring. Hospitality en beleving zijn dus expliciet aanwezig in hun behoeften.

 

Betere totaalervaring 

“Trendrapporten rond facility management geven aan dat bezoekers en medewerkers op kantoor een uitzonderlijke ervaring verwachten. Hospitality en beleving zijn dus expliciet aanwezig in hun behoeften. Dankzij onze integrale service en duurzame inspanningen kunnen wij al vanaf het binnenkomen en het onthaal de juiste totaalervaring bieden. Vervolgens trekken we deze ervaring via onze verschillende services tijdens en zelfs na het bezoek door”, besluit Van Strydonck.

 

©Joris Hendrickx - Mediaplanet