Klaar voor een nieuwe start op kantoor?

Vraag hier je offerte

Gom steunt "une Wallonie plus propre"

Op 7 mei 2022 heeft Gom deelgenomen aan een milieuactie om afval op te halen in Charleroi. Deze actie, de "Grand Nettoyage ", werd georganiseerd door de vzw BE WAPP van 5 mei tot 8 mei 2022.

Deze Clean Up is een groots opgezette mobilisatie van de burgers om hen bewust te maken van de noodzaak het milieu te respecteren, om de huidige en toekomstige generaties bewust te maken van de vervuiling van de omgeving en zo hun gedrag op een duurzame manier te veranderen.

Sinds 2015 mobiliseren alle Walen, d.w.z. burgers, scholen, sportclubs, jeugdbewegingen, bedrijven en diverse verenigingen, zich tijdens een weekend rond een gemeenschappelijk doel: het afval inzamelen dat de straten, landwegen, fietspaden en andere zones vervuilt om het Waalse Gewest aangenamer te maken om in te wonen.