Duurzame dienstverlening: gewoon doen

Duurzaamheid is niet meer weg te denken van de bestuursagenda. Het is daarom ook een prioriteit geworden voor de facility manager. Het jaar 2023 wordt het jaar waarin expertise en kennis ervoor gaan zorgen dat ambities worden omgezet in concrete resultaten. 

Duurzaamheid is een aparte discipline binnen facility management. Om de benodigde expertise te verkrijgen en ambities daadwerkelijk te realiseren, kan je als organisatie best een ‘dedicated’ duurzaamheidsmanager aanstellen of onderdeel laten uitmaken van de facilitaire organisatie.

CO2-neutraal in 2030

Het doel bij Facilicom is om uiterlijk in 2030 te komen tot een volledig CO2-neutrale bedrijfsvoering. Om de omvang van die uitdaging in context te geven: onze onderneming telt ongeveer 26000 werknemers, actief in divisies als beveiliging (Trigion), Hospitality (Reception Services), schoonmaak (Gom), catering (Food&i) en integraal facility management (Facilicom Solutions).

Het beleid rust op drie pijlers: zorg voor elkaar, werken aan een inclusieve maatschappij en het verkleinen van impact op het klimaat. Op die manier zijn we in staat om positieve impact te maken: door zelf te verduurzamen en door samen met klanten, leveranciers en partners in de keten te werken aan sociale en duurzame initiatieven. Het duurzaamheidsthema wordt ook steeds belangrijker op de arbeidsmarkt. Medewerkers kijken naast salaris en doorgroeimogelijkheden steeds vaker naar de impact die organisaties op duurzaamheid maken.

duurzame elektrische wagen opladen

Verduurzaming vastgoed

Er komt steeds meer beweging in de vastgoedverduurzaming. In voorgaande jaren was vooral de wet- en regelgeving de driver. Maar de markt is nu geactiveerd, onder druk van maatschappelijke discussies én de stijgende energiekosten.

De aandacht van een directie gaat al snel uit naar grote zichtbare zaken, zoals zonnepanelen. Het laaghangend fruit is minder sexy, maar levert vaak veel interessantere business cases op. Denk aan het toepassen van LED-verlichting en het goed inregelen van de installaties in relatie tot het gebouwgebruik. Daarnaast levert het vervangen van dakbedekking en cv-ketels, zeker als je zoekt naar natuurlijke momenten in het meerjarenonderhoudsplan, al snel tastbare resultaten op.

Samen transformeren naar een duurzame werkomgeving

Om van ambitie tot resultaten te komen, moet je het gewoon doen. Maar voor het realiseren van de grootste impact is een integrale aanpak nodig. Op basis van inzichten over de totale vastgoedportefeuille en de verduurzamingsmaatregelen die nodig zijn, kun je strategische keuzes maken. Door deze te vertalen in een routekaart, kom je tot een gefaseerde verduurzaming van de portefeuille. Als iedereen dit slim doet, komen we samen veel sneller tot een duurzame samenleving. 

Heb je bijkomende vragen of opmerkingen?

Neem vrijblijvend contact op met een van onze experts bij Facilicom Solutions.