Trigion

Trigion NV, geregistreerd onder nummer 0468.693.805 in de Kruispuntbank van Ondernemingen, is verzekerd tegen lichamelijke of materiële schade die voortvloeien uit de uitoefening van zijn activiteiten inzake private veiligheid. De benadeelden kunnen zich rechtstreeks wenden tot Zürich Benelux, Corporate Village – Building Caprese, Da Vincilaan 5, 1930 Zaventem. Het polisnummer is 5013859.

Algemene contactgegevens
Noorderplaats 7 bus 1
Antwerpen 2000
België
BTW-nr:
BE 0427.858.090.

Contact - Trigion